Sala konferencyjna
09:0009:10
Wprowadzenie Maria Litwiniuk, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
10 min
09:1010:45
Sesja I. Klasyczne czynniki rokownicze i predykcyjne Prowadzące: Maria Litwiniuk, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
95 min

09:10 - 09:20

Rozpoznanie histopatologiczne, typ histologiczny nowotworu Anna Lewandowska

09:20 - 09:30

TNM i stopień klinicznego zaawansowania Marzena Chajewska-Ciekańska

09:30 - 09:40

Ocena stopnia histologicznej złośliwości — G (grading) Elżbieta Bręborowicz

09:40 - 09:50

Wskaźnik proliferacji Ki67 i inne ważne czynniki rokownicze Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

09:50 - 10:00

Receptory estrogenowe, progesteronowe i androgenowe Maria Litwiniuk

10:00 - 10:10

Nadekspresja receptora HER2 Katarzyna Pogoda

10:10 - 10:20

Ostateczny raport pooperacyjny Anna Lewandowska

10:20 - 10:30

Dyskusja

10:30 - 10:45

Wykład pod patronatem
Test Oncotype DX — pomoc w podejmowaniu ważnych decyzji
Renata Duchnowska
10:4511:00
Przerwa 15 min
11:0012:15
Sesja II. Nowe czynniki predykcyjne (sesja przygotowana przez Stowarzyszenie Rakmisja) Prowadzące: Barbara Radecka, Anna Dańska-Bidzińska
75 min

11:00 - 11:10

Podtypy biologiczne raka piersi Joanna Streb

11:10 - 11:20

Czy stwierdzenie mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 ma znaczenie w planowaniu leczenia? Barbara Radecka

11:20 - 11:30

Immunoterapia i oznaczanie ekspresji PD-L1 Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz

11:30 - 11:40

Mutacje w genie PIK3CA Izabela Lemańska

11:40 - 11:50

Omówienie wyników patomorfologicznych i wspólne decyzje pacjentki i lekarza — czy tak się dzieje w Breast Unit? Małgorzata Talerczyk

11:50 - 12:00

Dyskusja

12:00 - 12:15

Nowy cel molekularny TROP2 Barbara Radecka
12:1512:30
Przerwa 15 min
12:3013:45
Sesja III. Co jeszcze jest ważne dzisiaj i w niedalekiej przyszłości? Prowadzące: Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Joanna Streb
75 min

12:30 - 12:40

Całkowita odpowiedź patomorfologiczna — jak wpływa na dalsze leczenie? Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

12:40 - 12:50

Dlaczego mogą być różne wyniki badań immunohistochemicznych? Katarzyna Pogoda

12:50 - 13:00

Raport histopatologiczny a decyzja radioterapeuty Anna Niwińska

13:00 - 13:10

Mikrośrodowisko guza, komórki TILs Anna Lewandowska

13:10 - 13:20

Płynna biopsja Joanna Kufel-Grabowska

13:20 - 13:30

Dyskusja

13:30 - 13:45

Wykład pod patronatem
Czy skuteczniejsze leczenie musi wiązać się z gorszą jakością życia?
Maria Litwiniuk
13:4514:00
Podsumowanie i zakończenie konferencji Maria Litwiniuk, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
15 min
14:00
Lunch
Copyrights © 2024 Via Medica